Czy psychoterapia indywidualna w nurcie PSR/TSR jest dla mnie?

Pomocne w podjęciu decyzji może być udzielenie sobie odpowiedzi na poniższe zagadnienia:
● szukasz profesjonalnej pomocy, inne formy terapii okazały się nie być tym, czego oczekiwałeś/łaś, a obecną sytuację w której jesteś, chcesz zmienić?
● nie czujesz potrzeby analizowania swojej przeszłości czy zgłębiania diagnozy problemu, a oczekujesz rozwiązania w jak najkrótszym możliwym czasie?

Jednym z głównych zarzutów jakie stawiane są temu podejściu przez osoby, które myślą o terapii w nieco bardziej tradycyjny sposób, jest powierzchowność wobec „poważniejszych” czy „głębszych zaburzeń” w związku z tym, że przecież PSR/TSR nie analizuje przeszłości i się w nią nie zagłębia.
Korzystanie z terapii w tym nurcie nie jest jednoznaczne z tym, że w ogóle nie będziemy rozmawiać o przeszłości. Przeszłość pojawi się paradoksalnie bardzo często, jednak szukamy w niej trochę czego innego: zasobów, sukcesów, sytuacji w których problem nie występował oraz wyjątków, które sugerują stosowne rozwiązania problemów.
Tym co odróżnia PSR/TSR jest także to, że jest to jedno z niewielu podejść w psychoterapii, które powstało na bazie praktyki, a nie w oparciu o wcześniej wymyślone teorie.
TSR/PSR to model terapeutyczny, który pomaga między innymi osobom:
● odczuwającym brak energii, czy celu i sensu życia
● odczuwającym niskie poczucie własnej wartości
● mającym poczucie bycia targanym silnymi emocjami np. złością, wstydem, rozpaczą lub silnym lękiem, albo poczuciem winy
● w poprawie relacji z innymi
● przeżywającym silny stres
● z zaburzeniami nastroju
● odczuwającymi dolegliwości fizyczne dla których zazwyczaj lekarze nie widzą podstaw organicznych (problemy natury psychologicznej mogą także manifestować się jako objawy somatyczne, czyli bóle, napięcia)
● chcącym rozwijać siebie, poznawać i odkrywać swój potencjału, korzystać ze swoich zasobów
● szukających nowych rozwiązań w życiu zawodowym.

Psychoterapia jest formą leczenia o udowodnionej skuteczności (potwierdzone przez American Psychological Association, APA), polegającą na planowanych oddziaływaniach psychologicznych wobec Klienta, które mają na celu jego powrót do zdrowia psychicznego lub redukcję odczuwanego dyskomfortu.

Psychoterapia jest dla każdego, ponieważ każdy ma w sobie obszary którym warto się przyjrzeć i które warto rozwijać. Dobrze jest również zatrzymać się i poświęcić czas na poznanie siebie samego. Psychoterapia nie musi oznaczać pracy nad bardzo trudnymi „zaburzeniami”, w tym znaczeniu jest bliska rozwojowi osobistemu. Szczegółowe cele psychoterapii są formułowane zawsze indywidualnie. W trakcie psychoterapii cele mogą ulegać modyfikacjom, w zależności od oczekiwań i możliwości klienta.

W trakcie sesji psychoterapii poprzez szczerą i otwartą rozmowę w nieoceniającej atmosferze z psychoterapeutą oraz w wyniku tworzącej się relacji psychoterapeutycznej, Klient ma możliwość spotkania się ze swoimi myślami i uczuciami. Daje mu to szansę dotarcia do źródeł swoich trudności i znalezienia rozwiązań, które będą dla niego najlepsze (wypracowanie wspólnie z psychoterapeutą konstruktywnych zmian).