REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH I PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH ONLINE

1. Z usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacji) mogą skorzystać osoby zgłaszające się z własnej woli i inicjatywy.
2. Konsultacje online, zarówno pierwsze jak i kolejne, odbywają się wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu osobiście w serwisie Twój Psycholog Agnieszka Chrobak lub korzystając z danych kontaktowych lub formularza na stronie dobrymoment-pracownia.pl
3. Przed pierwszą konsultacją klient zapoznaje się z regulaminem oraz polityką prywatności.
4. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usługi potwierdza zapoznanie się z warunkami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z wybranej formy komunikacji (Skype lub Zoom) oraz zobowiązuje się do zaplanowanie czasu i miejsca rozmowy, aby przebiegała w spokoju: bez obecności nawet bliskich osób: wyłączenie dźwiękowych powiadomień w telefonie; kamerka na czas konsultacji pozostaje włączona.
5. Po ustaleniu terminu, przed udzieleniem konsultacji, klient wnosi ustaloną opłatę na konto. Dane do przelewu będą przesłane klientowi drogą elektroniczną.
6. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie wpływu środków na konto. Procedura zapisu i opłat:
KROK1: Umów się na konsultację
KROK 2: Wyślij swoją nazwę użytkownika w aplikacji Skype lub Zoom
KROK 3: Zrób przelew przed spotkaniem (numer konta otrzymasz w wiadomości)
KROK 4: W umówionym terminie specjalista połączy się on-line.
7. Konsultacja psychologiczna lub terapeutyczna prowadzona przez specjalistę trwa 50 minut.
8. Formy pracy: dialog, ustalenie celu i praca nad jego realizacją, obserwacja własna między sesjami, różne formy ćwiczeń i zadań domowych.
9. Specjalista sporządza notatki z każdej konsultacji.
10. Za zgodą klienta po pierwszej konsultacji może otrzymać informację zwrotną email.
11. Za zgodą klienta specjalista może nagrać konsultację celem ewentualnej superwizji.
12. Specjalista pracuje w oparciu o nurt Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). TSR to terapia krótkoterminowa z założenia, co oznacza że może nie przekraczać 10 sesji, ale nie ma z góry określonego czasu trwania, to zależy od klienta.
13. Klient jest zobowiązany poinformować o odwołaniu konsultacji najszybciej jak to jest możliwe, najpóźniej 24h przed planowaną konsultacją. Nie odwołanie konsultacji skutkuje koniecznością opłaty 50% ustalonej ceny. Również specjalista zobowiązany jest do poinformowania o odwołaniu konsultacji i jak najszybszym ustaleniu nowego terminu.
14. Jeżeli nastąpi opóźnienie z winy specjalisty, spotkanie jest przedłużone o czas spóźnienia w tym samym dniu konsultacji lub przy następnej wizycie. Jeśli nie ma takiej możliwości, cena usługi jest proporcjonalnie zmniejszona do czasu opóźnienia. Jeśli opóźnienie nastąpiło z winy klienta, spotkanie będzie przedłużone. Jeśli nie ma takiej możliwości, zakończy się w przewidzianym czasie i klient zobowiązany jest zapłacić za wizytę normalną kwotę.
15. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni i zdaje sobie sprawę, że jeśli usługa zostanie wykonana, w całości traci prawo do odstąpienia od umowy.
16. Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy za odwołaną wizytę w ciągu 30 dni, od dnia odwołania umówionej sesji, pod warunkiem odwołania jej co najmniej 24h przed ustalonym terminem. Opłata za sesję nieodwołaną wynosi 50% ustalonej ceny.
17. Klient zobowiązany jest do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących spowodować uszkodzenie serwisu, oprogramowania czy urządzeń technicznych z nim związanych.
18. Specjalista może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, klient nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy specjalista nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem ( w przypadku uzależnień w związku z używaniem środków zmieniających świadomość).
19. Specjalista może zarekomendować dodatkowe konsultacje u innego specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy i jak najlepszych efektów terapii. Współpracując z innymi specjalistami, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje za wiedzą klienta.
20.Specjalistę obowiązuje zasada zachowania tajemnicy zawodowej z wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób w otoczeniu pacjenta.
21. Gabinet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne, o czym klienci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji.