REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH I PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH ONLINE

1. Z usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacji) mogą skorzystać osoby zgłaszające się z własnej woli i inicjatywy.
2. Konsultacje online, zarówno pierwsze jak i kolejne, odbywają się wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu korzystając z przycisku na stronie UMÓW WIZYTĘ lub korzystając z danych kontaktowych lub formularza na stronie dobrymoment-pracownia.pl
3. Przed pierwszą konsultacją klient zapoznaje się z regulaminem oraz polityką prywatności.
4. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usługi potwierdza zapoznanie się z warunkami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z wybranej  usługi oraz zobowiązuje się do zaplanowanie czasu i miejsca rozmowy, aby przebiegała w spokoju: bez obecności nawet bliskich osób: wyłączenie dźwiękowych powiadomień w telefonie; kamerka na czas konsultacji pozostaje włączona.
5. Po ustaleniu terminu, przed udzieleniem konsultacji, klient wnosi ustaloną opłatę za usługę.
6. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie wpływu środków na konto. Procedura zapisu i opłat:
KROK 1: Korzystając z przycisku UMÓW WIZYTĘ wybierz dogodny termin z kalendarza.
KROK 2: Otrzymasz informacje w jaki sposób opłacić konsultację.
KROK 3: Otrzymasz link do połączenia się ze specjalistą w video pokoju.
KROK 4: W umówionym terminie specjalista połączy się z Tobą online.
7. Konsultacja psychologiczna lub terapeutyczna prowadzona przez specjalistę trwa 50 minut.
8. Formy pracy: dialog, ustalenie celu i praca nad jego realizacją, obserwacja własna między sesjami, różne formy ćwiczeń i zadań domowych.
9. Specjalista sporządza notatki z każdej konsultacji.
10. Za zgodą klienta po pierwszej konsultacji może otrzymać informację zwrotną email.
11. Za zgodą klienta specjalista może nagrać konsultację celem ewentualnej superwizji.
12. Specjalista pracuje w oparciu o nurt Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). TSR to terapia krótkoterminowa z założenia, co oznacza że może nie przekraczać 10 sesji, ale nie ma z góry określonego czasu trwania, to zależy od klienta.
13. Klient jest zobowiązany poinformować o odwołaniu konsultacji najszybciej jak to jest możliwe, najpóźniej 24h przed planowaną konsultacją. Nie odwołanie konsultacji skutkuje koniecznością opłaty 50% ustalonej ceny. Również specjalista zobowiązany jest do poinformowania o odwołaniu konsultacji i jak najszybszym ustaleniu nowego terminu.
14. Jeżeli nastąpi opóźnienie z winy specjalisty, spotkanie jest przedłużone o czas spóźnienia w tym samym dniu konsultacji lub przy następnej wizycie. Jeśli nie ma takiej możliwości, cena usługi jest proporcjonalnie zmniejszona do czasu opóźnienia. Jeśli opóźnienie nastąpiło z winy klienta, spotkanie będzie przedłużone. Jeśli nie ma takiej możliwości, zakończy się w przewidzianym czasie i klient zobowiązany jest zapłacić za wizytę normalną kwotę.
15. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni i zdaje sobie sprawę, że jeśli usługa zostanie wykonana, w całości traci prawo do odstąpienia od umowy.
16. Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy za odwołaną wizytę w ciągu 30 dni, od dnia odwołania umówionej sesji, pod warunkiem odwołania jej co najmniej 24h przed ustalonym terminem. Opłata za sesję nieodwołaną wynosi 50% ustalonej ceny.
17. Klient zobowiązany jest do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących spowodować uszkodzenie serwisu, oprogramowania czy urządzeń technicznych z nim związanych.
18. Specjalista może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, klient nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy specjalista nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem ( w przypadku uzależnień w związku z używaniem środków zmieniających świadomość).
19. Specjalista może zarekomendować dodatkowe konsultacje u innego specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy i jak najlepszych efektów terapii. Współpracując z innymi specjalistami, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje za wiedzą klienta.
20.Specjalistę obowiązuje zasada zachowania tajemnicy zawodowej z wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób w otoczeniu pacjenta.
21. Gabinet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne, o czym klienci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji.