Konsultacja psychologiczna

Zdrowie psychiczne jest tak ważne jak zdrowe ciało. Zwrócenie się o pomoc do psychologa jest umiejętnością radzenia sobie z trudnościami. Nie odkładaj szukania wsparcia w odzyskaniu dobrego samopoczucia.

Konsultacja z psychologiem jest spotkaniem, podczas którego następuje poznanie przez specjalistę celu i oczekiwań osoby zgłaszającej się po pomoc, a także zaproponowanie najlepszej formy pomocy. Psycholog przekazuje klientowi informacje o potencjalnym rozumieniu oczekiwań klienta oraz możliwych jego rozwiązaniach. Dodatkowo psycholog może zaproponować jakie dalsze działania należałoby podjąć np. udanie się do odpowiedniej placówki, odpowiedniego specjalisty etc. Końcowym rezultatem konsultacji jest wspólne określenie przez klienta i psychologa obszaru do zmian.

Dość często konsultacja psychologiczna poprzedza decyzję o podjęciu psychoterapii. Jeśli konsultacja są wstępem do podjęcia psychoterapii, to jest to czas, w którym osoba zgłaszająca się po pomoc może poczuć, sprawdzić, czy chce współpracować z danym psychoterapeutą.
Warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań: czy dobrze czuję się z tym specjalistą w gabinecie? Czy czuję do niego na tyle zaufania, że będę potrafił(a) z nią otwarcie i szczerze rozmawiać? Czy jej sposób rozmowy ze mną sprawia, że czuje się komfortowo i bezpiecznie? Podsumowując – czy jest to osoba, z którą mam ochotę spotykać się w gabinecie przez pewien czas i opowiadać jej o swoim życiu, ufając że może mi pomóc?
Najczęstsze trudności z jakie zgłaszają klienci w gabinecie psychologa:

● kryzysy
● realizacja zadań życiowych
● trudności w relacjach
● uzależnienia
● zaburzenia lękowe
● zaburzenia nastroju
● zaburzenia osobowości
● zaburzenia odżywiania
● zaburzenia snu
● rozwój osobisty.

Interwencja kryzysowa

Celem spotkania jest natychmiastowa pomoc w sytuacji kryzysowej poprzez redukcję napięcia emocjonalnego (silny lęk, poczucie zagrożenia, napięcie).
Kryzys jest przeżywaniem danej sytuacji jako przytłaczającej, nie do zniesienia, której nie sposób rozwiązać, jest to moment, w którym wszelkie wcześniejsze sposoby radzenia sobie zawodzą. Przykładem może tutaj być każda nowa sytuacja lub zdarzenie losowe (np. śmierć osoby bliskiej), przemoc, zwolnienie z pracy, wypadek czy pogorszenie zdrowia somatycznego (np. diagnoza choroby przewlekłej).

Rezultatem interwencji kryzysowej powinno być przywrócenie stanu równowagi i poziomu funkcjonowania osoby do stanu poprzedzającego wystąpienie sytuacji kryzysowej. Pomoc w kryzysie lub interwencja kryzysowa jest to najczęściej od kilku do kilkunastu spotkań (najczęściej 1-12) odbywających się z różną częstotliwością. Może się zdarzyć tak, że kryzys doprowadzi do pogorszenia zdrowia psychicznego, wtedy dobrym wyborem jest psychoterapeuta, który poprowadzi proces zdrowienia.